Hvis du planlægger møder, så er det ret sandsynligt at du bruger Doodle.
Tænk hvis du kunne gøre det samme, men som en del af din mødeindkaldelse i Outlook?

Det kan du som bruger af Office 365.

Læs mere om FintTime her:

https://findtime.microsoft.com/