Betingelser

Disse betingelser gælder for alle handler mellem JS Consult (JSC) og kunder. Reglerne kan kun fraviges ved skriftlig aftale.

Betaling og Ejendomsret.

Men mindre andet er aftalt foregår betaling kontant ved modtagelse. Ønskes kredit skal dette aftales med JSC. Hvis der ikke afregnes kontant skal betaling falde inden levering eller anden fastsat forfaldsdato ved overførsel til et af de på fakturaen angivne kontonumre. JSC forebeholder sig ret til at påregne gebyr ved anvendelse af andre betalingmåder.

Ved for sen betaling opkræves gebyr på 310 kr hhv 100 kr for erhverv og privat. Det påløber renter som følger procesrenten.

Varer betragtes som JSC’ ejendom til betaling har fundet sted.

Returnering er kun muligt efter aftale. Ved kommerciel returnering faktureres 15% af den aftalte pris på varen. Leveringsomkostninger og installation krediteres ikke!

Levering

Levering sker ab Rævehøjparken Lyngby, for købers regning med mindre andet er aftalt. Der kan forekommer gebyrer for handling. Varen betragtes som overgivet til kundes ved udlevering fra JSC’ adresse, det være til Post Danmark eller anden transportør.

Garanti

Ved salg til private gælder den i købeloven foreskrevne reklamationsret, hvis ikke andet er aftalt og noteret på faktura.
Ved salg til erhverv og foreninger yder i normalt 1 års garanti
Visse varer er omfattet af udvidet garanti fra producenten. Ved skader der dækkes af garantien, sendes disse direkte til producent/importør. JSC kan varetage denne kontakt mod beregning af gebyr for dækning af omkostninger. Hvis ikke andet er noteret er alle produkter omfattet af indleveringsgaranti.

JSC fralægger sig al ansvar for skader på udstyr af nogen form eller for tabt fortjeneste som følge af ukorrekt anvendelse af solgte produkter eller fabriksfejl ved disse.

Brugte-/demovarer er omfattet af 30 dages indleverings garanti for eksisterende fejl. Udbedrelse af fejl der skyldes forkert anvendelse vil blive beregnet til dagstakst.